Agenda

Op dit moment loopt het tevredenheidsonderzoek over onze school.
Hoe tevreden zijn leerlingen en ouders met het onderwijs?
Met het leerstofaanbod? Met de begeleiding van leerlingen? Met stage?
U kunt uw mening geven door het onderzoek in te vullen en in te (laten) leveren op school...