Agenda

Pro Almere

Ook in schooljaar 2017-2018 ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd

De gemeente Almere heeft voor de PrO-/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Flevoland, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Op weg naar werk III”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Almere faciliteren dat de PrO-/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

Jongeren van PrO-/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep subsidie beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.