Agenda

Pro Almere

Op dit moment zijn veel sectorleerlingen bezig met het afronden van een belangrijk onderdeel van hun opleiding: het branchecertificaat. Wat zo'n certificaat is? We nemen als voorbeeld de hore­cabranche, die vraagt om erk­ende cer­tifi­caten en vakdiploma’s voor een groep jongeren die in het reg­uliere onder­wijs min­der goed kun­nen meekomen. Deze leerlingen uit de bovenbouw van het praktijkonderwijs vin­den de horeca leuk en willen ook aan de slag in deze branche. Zij leren vooral door te doen en laat werken nou net pre­cies zijn wat zij als geen ander kun­nen! De beste moti­vatie om te leren is het meemaken van suc­ces­mo­menten op de werkvloer. Dit leren gaat gepaard met goede en per­soon­lijke begeleiding.
Met het diploma Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) of Keuke­nas­sis­tent (KAS) op zak, dat aansluit bij de vraag vanuit de branche, hebben zij een goede toekomst en kri­j­gen zij een eerlijke kans met een goed arbei­ds­mark­t­per­spec­tief.