Leerlingen Ouders Medewerkers Stage
PrO Almere

Rechten en plichten

Medezeggenschapsraad

.Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en schoolmedewerkers. Op onze school bestaat de MR uit zes ouders en zes schoolmedewerkers (afkomstig uit de verschillende locaties) die eens per zes weken bij elkaar komen om te praten over alles wat met de school te maken hee...

Lees verder...

Leerlingenraad

Er is een leerlingenraad die bestaat uit gekozen klassenvertegenwoordigers uit de onder- en bovenbouw. Deze hebben ongeveer zes keer per jaar overleg met iemand van de schoolleiding.
 

Lees verder...

PrO-Flevo

Mededelingen aan ouders, de maandagenda, belangrijke besluiten van de MR en allerlei aandachtspunten en wetenswaardigheden kunt u lezen in PrO Flevo. Het blad verschijnt maandelijks aan het eind van de maand en wordt aan alle ouders opgestuurd. Ontvangt u geen PrO Flevo, neem dan contact op met d...

Lees verder...

Vakanties

Aan het begin van elk schooljaar sturen we alle ouders een brief waarin precies staat wanneer dat jaar de schoolvakanties en vrije dagen zijn.
Er zijn regelmatig vragen of een leerling wat eerder of wat later vakantie mag nemen, omdat dat voor de vakantieplanning van de ouders beter uitkomt. We ...

Lees verder...

Klachtenprocedure

Klik hier voor de complete klachtenregeling (versie nov. 2013)
Sinds augustus 2002 is er een klachtenregeling van toepassing voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze regeling is een onderdeel van de Kwaliteitswet. Terecht, want een klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit in het onderwi...

Lees verder...

Gebruik foto- en filmmateriaal

Op onze school wordt regelmatig gebruik gemaakt van het fototoestel of de videocamera. Er worden foto’s of filmbeelden gemaakt tijdens projectweken, tijdens vieringen, tijdens lessituaties, op stages, bij lessen die buiten het schoolgebouw worden gegeven, tijdens schoolkampen of bij sportdagen....

Lees verder...

Contactpersonen ongewenst gedrag

Voor leerlingen, ouders en medewerkers zijn er in de school contactpersonen die kunnen worden benaderd als er klachten zijn over ongewenst gedrag in wat voor vorm dan ook.
Deze contactpersonen zijn:
Op de Bachweg: Masja Jansen en Gerben Schalen
Op de Koningsbeltstraat: Carla Camedda en Steven ...

Lees verder...

Schoolregels

Overal waar veel mensen samenwerken heb je afspraken nodig zodat alles gladjes verloopt. Op PrO Almere is dat niet anders. We vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. De school is van iedereen. Samen zrogen we voor een plezierige leer/werkomgeving. We zijn allemaal verantw...

Lees verder...

Digitaal gegevensbeheer

Ook op onze school wordt steeds meer gewerkt met digitale bestanden en met digitale vormen van gegevensbeheer. Zo werkt het Almeerse onderwijsveld met Digidoor, een digitaal uitwisselingssysteem voor digitale dossiers. Dit gebeurt nog naast het “oude” systeem van dossiers op schrift.
Voor he...

Lees verder...

Incidentregistratie

Zoals op elke school in Nederland, vinden er ook op onze school van tijd tot tijd incidenten plaats. Denk hierbij aan het in bezit hebben of gebruik van wapens, drugs of alcohol, maar ook aan diefstal of vormen van geweld. Wij prijzen ons gelukkig dat er op PrO Almere slechts incidenteel sprake i...

Lees verder...

Praktijkonderwijs
Almere

Jouw school!

ProAlmere op Facebook
Nationale Academie voor Media en Maatschappij

PrO Almere
Postbus 10315, 1301 AH Almere
E-mail: info@proalmere.asg.nl
Contact
Disclaimer

ESF
 
 
 

Veelgevraagde informatie

Roosters
Vakanties
Vacatures