Leerlingen Ouders Medewerkers Stage
PrO Almere

Doelen

Leerjaar 1 en 2

Individuele en sociale vorming is waar het in de eerste twee jaren om draait. Alle vakken staan voor iedereen op het rooster. Er wordt bij alle vakken gewerkt aan werkvaardigheden zoals: op tijd komen, je werk goed verzorgen, op een goede manier vragen stellen en dergelijke. De helft van de tijd ...

Lees verder...

Oriëntatiejaar

Vanaf het derde leerjaar wordt de praktische vorming steeds belangrijker. De leerlingen gaan gericht oriënteren in een sector die ze gekozen hebben. Tijdens dit oriëntatiejaar maken de leerlingen kennis met de verschillende werkzaamheden in de sector die ze gekozen hebben. Mocht de leerling ont...

Lees verder...

Sectortraject

Vanaf het vierde leerjaar gaan alle leerlingen in een sector werken. Deze sector is logischerwijs een vervolg op de sectororiëntatie.
Binnen deze sector gaan de leerlingen aan de slag om hun portfolio te vullen. Onderdelen van dit portfolio zijn onder andere: certificaten voor AVO, bewijzen voo...

Lees verder...

Stage: werkervaring en nog eens werkervaring

Al het onderwijs op PrO Almere wordt vanuit een praktische invalshoek gegeven. Maar uiteraard vormen de externe stages, vanaf het vierde leerjaar, de werkelijke werkervaringen. Er is veel begeleiding vanuit school, maar het leren vindt tijdens de stage plaats buiten de school in een van de volgen...

Lees verder...

Burgerschapstage

Een burgerschapstage houdt in dat je je vrijwillig en onbetaald inzet voor je omgeving. Een soort kennismaking met vrijwilligerswerk. Er is daarbij aandacht voor het leren van de leerlingen én voor het belang voor de samenleving. Dit past goed bij het praktijkonderwijs. De leerlingen worden imme...

Lees verder...

De gezonde schoolkantine

Op de Bachweg van het Praktijk onderwijs Almere heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is en steeds gemakkelijker wordt. Omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen gaan we stapsgewijs een steeds gezondere kantine maken.
We vinden het belangrijk dat ...

Lees verder...

Praktijkonderwijs
Almere

Jouw school!

ProAlmere op Facebook
Nationale Academie voor Media en Maatschappij

PrO Almere
Postbus 10315, 1301 AH Almere
E-mail: info@proalmere.asg.nl
Contact
Disclaimer

ESF
 
 
 

Veelgevraagde informatie

Roosters
Vakanties
Vacatures