Leerlingen Ouders Medewerkers Stage
PrO Almere

Welkom bij Praktijk Onderwijs Almere

In Nederland kennen we voor leerlingen van 12 jaar en ouder voortgezet onderwijs als vmbo, havo, vwo, gymnasium. Praktijkonderwijs is ook voortgezet onderwijs, maar dan voor leerlingen die met het onderwijs op de genoemde schooltypen niet goed uit de voeten kunnen. Speciaal voor die leerlingen is er het praktijkonderwijs.

Praktijkschoolleerlingen hebben onderwijs nodig dat praktisch van aard is. Zij leren door ‘te doen’ in plaats van door ‘te luisteren’. Vaak is dat al eerder gebleken en zijn het jongens en meisjes die voor ze op PrO Almere kwamen op een school voor speciaal onderwijs zaten.

Kenmerkend voor scholen voor praktijkonderwijs is dat er naast een aantal avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) veel praktijkvakken worden gegeven. Maar daarin zit het hem niet alleen: alle lessen, ook de avo-vakken, zijn heel praktisch van opzet en we werken in leerjaar 1 en 2 in groepen van maximaal 14 leerlingen. Bovendien bieden praktijkscholen extra voorzieningen die maken dat er speciale hulp kan worden geboden daar waar dat nodig is.

Het doel van het onderwijs op scholen voor praktijkonderwijs is: de leerlingen voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Aan alles wat je kunt tegenkomen in de praktijk van het wonen, werken en de vrije tijd en burgerschap, wordt op scholen voor praktijkonderwijs aandacht besteed.

fotokb.jpg

Praktijkonderwijs
Almere

Jouw school!

ProAlmere op Facebook
Nationale Academie voor Media en Maatschappij

PrO Almere
Postbus 10315, 1301 AH Almere
E-mail: info@proalmere.asg.nl
Contact
Disclaimer

ESF
 
 
 

Veelgevraagde informatie

Roosters
Vakanties
Vacatures