Agenda

Op 12 november begint de toetsperiode voor leerlingen van PrO Almere. Het gaat hier zowel om praktijktoetsen als om theoretische toetsen. De toetsresultaten worden later dit jaar tijdens de driehoekgesprekken met ouders besproken.