Agenda

De schoolfotograaf heeft de gemaakte schoolfoto's en schoolpasjes afgeleverd. Helaas hebben we nog een aantal productiefouten geconstateerd, welke op korte termijn door Schoolfoto worden hersteld. De schoolpasjes worden door leerlingen gebruikt voor het printen van documenten, voor het openen van de toegangsdeur op locatie en voor betalingen via My Netpay.